O Deporte Campeón segue os pasos das cosas ligas de manera regular. A crónica da última xornada no debandito periódico amosa os cambios sufridos na clasificación:

 

https://www.dxtcampeon.com/articulo/local/relevos-en-lo-mas-alto/20200218200127048807.html