Entrevista a Don Manuel Mallo, Presidente da Peña Concha Douro Os Codillos no Diario Herculino. Este diario está a facer un segmento das nosas ligas así como dos diferentes integrantes:

 

Entrevista a Manuel Mallo, Presidente de la Peña Concha Douro Os Codillos