Debido as novas sobre a crise do coronavirus aprazaremos as próximas tres xornadas. Fins de semana: 28-29 de Marzo, 4-5 de Abril e 11-12 de Abril.

Como nas outras xornadas aprazadas estas pasarán a disputarse o final do calendario regular.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Seguiremos informando no noso blog:

www.asociacioncoruna.es